.
+420 736 607 253, +420 721 247 381, +420 737 405 571
9.00 - 11.00; 13.00 - 15.00

# Potřebuji zpracovat analýzu rizik

Plánujete nový provoz, výrobu nebo projektujete jejich změny? Došlo na Vaší technologii ke skoronehodě, nehodě či havárii a chcete prošetřit její možné příčiny? Spadá Váš provoz nově či dlouhodobě pod dikci zákona o PZH a potřebujete související dokumentaci? Objednejte si konzultaci a služby u nás.

# Potřebuji servis BOZP a PO na míru

Nabízíme své služby BOZP a PO, s využitím nejnovějších nástrojů OiRA a možností konzultací on-line (MS Teams, Skype, …), zejména pro provozovny typu malých a středních obchodních center, lékařských ordinací a průmyslových provozů, spadajících pod zákon o PZH. Objednejte si konzultaci a služby u nás.

# Potřebuji krizový plán nebo mapu

Jste provozovatelem prvku kritické infrastruktury? Potřebujete nový havarijní či krizový plán nebo řešíte jejich aktualizaci? Chcete plán fyzické ochrany objektu nebo jeho revizi? Potřebujete posouzení resilience? Potřebujete aktualizovat Vaše mapy či GIS? Více informací viz. náš nový web: kriticka-infrastruktura.cz