.
+420 736 607 253, +420 721 247 381, +420 737 405 571
9.00 - 11.00; 13.00 - 15.00

# Potřebujete analýzu rizik některou z metod HAZID, HAZOP, FMEA, FTA, ETA?

Chybí Vám pro lepší rozhodování o riziku nežádoucí události pravděpodobnostní modely či modeling možných následků? Plánujete developerský záměr v oblasti havarijního plánování nebo například v OP produktovodu? Spadá Váš provoz pod dikci zákona o PZH a potřebujete související dokumentaci? Objednejte si konzultaci a služby u nás.

# Potřebujete update dokumentace, Plán BOZP, registr rizik či koordinátora BOZP na staveništi?

Nabízíme své služby v oblasti BOZP šité na míru, s využitím nejnovějších nástrojů OiRA a možností konzultací on-line (MS Teams, Skype, …). Objednejte si konzultaci a služby u nás.

# Potřebujete krizový plán a digitální mapy pro efektivnější identifikaci a ošetření rizik?

Jste provozovatelem prvku kritické infrastruktury? Potřebujete nový havarijní či krizový plán nebo řešíte jejich aktualizaci? Chcete plán fyzické ochrany objektu nebo jeho revizi? Potřebujete posouzení resilience? Potřebujete zpracovat či aktualizovat Vaše mapy či GIS? Více informací viz. náš nový web: kriticka-infrastruktura.cz