+420 736 607 253, +420 721 247 381, +420 737 405 571
9.00 - 11.00; 13.00 - 15.00

Nabídka služeb

V rámci naší činnosti a specializace v současné době poskytujeme pro veřejný sektor a podniky následující služby: Konzultační činnost, posouzení rizik (Checklist, What-if, FTA, ETA, FMEA, HAZOP, …) a zpracování dokumentace v oblasti průmyslové bezpečnosti, včetně prevence závažných havárií (PZH) s účastí nebezpečných chemických látek. Příprava podkladů pro krizové plánování a řízení rizik v oblasti […]

Reference

Společníci a jednatelé naší firmy mají rozsáhlé zkušenosti s poskytováním služeb pro státní správu i právnické osoby a zároveň se nadále aktivně věnují vybraným výzkumným projektům v oblasti analýzy a managementu akutních i chronických přírodních a technologických rizik. Namátkou lze uvést následující pracovní reference jednatelů: Ministerstvo životního prostředí ČR, Policie ČR, MERO ČR, a.s., Čepro, […]

Kontakty

Jednatelé: Ing. PAVEL DOBEŠ, Ph.D. Tel.: +420 736 607 253 E-mail: pavel.dobes@labrisk.cz, dobes@labrisk.cz (Pro oblasti: posouzení rizik PZH, systém řízení PZH, integrace systémů řízení, snižování rizik katastrof, budování resilience, související vybrané ICT nástroje, hodnocení dopadů havárií na ŽP, různé). Ing. BARBORA MARTINÍKOVÁ, Ph.D. Tel.: +420 721 247 381 E-mail: barbora.martinikova@labrisk.cz, martinikova@labrisk.cz (Pro oblasti: posouzení rizik […]