+420 736 607 253, +420 721 247 381, +420 737 405 571
9.00 - 11.00; 13.00 - 15.00

Nabídka služeb

V rámci naší činnosti a specializace v současné době poskytujeme pro veřejný sektor a podniky následující služby: Konzultační činnost, posouzení rizik (Checklist, What-if, FTA, ETA, FMEA, HAZOP, …) a zpracování dokumentace v oblasti průmyslové bezpečnosti, včetně prevence závažných havárií (PZH) s účastí nebezpečných chemických látek. Příprava podkladů pro krizové plánování a řízení rizik v oblasti […]

Reference

Společníci a jednatelé naší firmy mají rozsáhlé zkušenosti s poskytováním služeb pro státní správu i právnické osoby a zároveň se nadále aktivně věnují vybraným výzkumným projektům v oblasti analýzy a managementu akutních i chronických přírodních a technologických rizik. Namátkou lze uvést následující pracovní reference jednatelů: Ministerstvo životního prostředí ČR, Policie ČR, MERO ČR, a.s., Čepro, […]

Kontakty

Jednatelé společnosti: Ing. PAVEL DOBEŠ, Ph.D. Tel.: +420 736 607 253. E-mail: pavel.dobes@labrisk.cz, dobes@labrisk.cz Posouzení rizik (včetně analýzy rizik pro potřeby prevence závažných havárií (PZH)), systém řízení PZH, integrace systémů řízení, hodnocení dopadů havárií na ŽP. Snižování rizik katastrof (implementace Rámce ze Sendai), environmentální bezpečnost, budování resilience, krizové a havarijní plánování. Související vybrané ICT nástroje (GIS,databáze, […]